PROCEDEMENTO DE MATRÍCULA NA UNIVERSIDADE

PROCEDEMENTO DE MATRÍCULA: Despois da preinscrición haberá 9 adxudicacións(listas de admitidos). As tres últimas listas inclúen os estudantes que se rexistraron previamente en setembro. Despois de cada listaxe, hai dous días para matricularse. Podes consultar as listas de espera en Internet, accedendo a Nerta co contrasinal e valorar a posición na que estás na lista de espera. Cando se publican as listas de candidatos admitidos, poderanse atopar nos seguintes casos: 1) Se o solicitante está convocado para matricularse no grao de primeira preferencia, deberá facelo, se non, perderán todos os seus dereitos. Nota: Enténdese por primeira preferencia aquela que o alumno solicitou en primeiro lugar ou en lugares sucesivos no caso de esgotamento das prazas ("pechadas") das titulacións solicitadas nas preferencias anteriores. 2) Se o solicitante está convocado para inscribirse nun grao de preferencia inferior, poderá optar por matricularse ou confirmar a lista de espera dos títulos de preferencia superior: a) De facela, a matrícula considerarase firme e non terá a oportunidade de cambiar a outra titulación. b) De non facelo, pode esperar a matricularse nun grao superior de preferencia ata que se pecha a inscrición nestes, que se anunciará coa publicación das listas sucesivas de admitidos e en espera. Neste caso é necesario confirmar que desexa continuar na lista de espera. A matrícula faise online, pero non se fai en Nerta, senón accedendo ás ligazóns de cada unha das universidades de Galicia. Tedes o enlace ás mesmas na seguinte ligazón da CIUG.

Saír