GUÍA PARA FAMILIAS CON HIJOS/AS

NULL

Esta situación que estamos a vivir implica algunhas adaptacións e cambios para toda a familia. Queda tempo para estar na casa, os adultos debemos ter unhas preguntas claras para axudar aos mozos/as, intentando non caer na monotonía e continuar coas rutinas e actividades.

Saír