PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE

NULL

Deixamos un vídeo explicativo da CIUG (A comisión interuniversitaria de Galicia)sobre instruccións para as alumnas e alumnos que se presentarán a ABAU 2020.

Saír