PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

NULL

Publicouse a Orde do 8 de xaneiro de 2020 pola que se convocan as probas de acceso a ciclos de Formación Profesional de Grao Medio e Superior para o ano 2020. PRAZOS DE INSCRICIÓN: •CICLOS MEDIOS: Entre o 2 e o 13 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos. •CICLOS SUPERIORES: Entre o 10 e o 19 de febreiro de 2020, ambos os dous incluídos. REQUISITOS DE INSCRICIÓN: •CICLOS MEDIOS: Non cumprir requisitos de acceso directo e ter alomenos 17 anos no 2020. •CICLOS SUPERIORES: Non cumprir requisitos de acceso directo e ter alomenos 19 anos no 2020.

Saír