FONDO SOLIDARIO

AXUDAS ÁS FAMILIAS PARA A COMPRA DE MATEIAL ESCOLAR - CURSO 2021/22

Só se poderán presentar solicitudes para Material Escolar, xa que o Centro está incluído no proxecto de Educación Dixital E-DIXGAL. (Orde do 06/05/2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para material escolar, destinadas ao alumnado matriculado en Educación Secundaria Obrigatoria)

REQUSITOS: (Material Escolar)

Lugar de presentación das solicitudes:

Prazo de presentación:

DOCUMENTACIÓN:

Cálculo da renda per cápita: ( Terase en conta a situación persoal e famililar e o exercicio fiscal correspondentes ao 2019)

Determinación da unidade familiar:

Os impresos de solicitude Anexo I están dispoñibles:

Máis información