ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR'2021

(eleccións parciais)

Comprobación:Censo de pais/nais ou titores legais

Para comprobar se vostede está no censo de pais/nais/titores legais e con dereito a votar nas próximas eleccións ao Consello Escolar do centro,
Introduza no seguinte campo de formulario:
Se vostede ten D.N.I.:
Debe introducir tres asteriscos(***)seguidos do 4º, 5º, 6º e 7º díxito do seu DNI e rematar con dous asteriscos máis
(Exemplo: ***1234**)
Se vostede é residente sen DNI pero con NIE:
Debe introducir catro asteriscos (****) seguidos do 5º, 6, 7º e 8º díxito do seu NIE e rematar con un (*) Exemplo: ****2222*

Pechar