CÓMO FALAR COS FILLOS/AS ADOLESCENTES SOBRE SEXUALIDADE

Educación Emocional na familia

Algúns estudos sinalan que o 20% dos adolescentes usan redes sociais como Twitter, Facebook ou Internet para ampliar o seu coñecemento sobre o sexo e outros consultan aos seus amigos, o que provoca que moitos mitos falsos e información incompleta sigan sendo transmitidos sen ter en conta os avances médicos actuais. A educación sexual debe comezar desde a infancia e levarse a cabo conxuntamente pola familia (o adestrador principal) e á escola. Tamén é importante a colaboración da sociedade cun papel destacado por parte de diferentes medios. Na nosa sociedade actual, os hábitos sexuais están cambiando rapidamente. O comportamento sexual dos nosos adolescentes avanzou e é por iso que é moi importante que para evitar relacións de risco como embarazos adolescentes non desexados e enfermidades de transmisión sexual, ter unha educación sexual da familia e da escola. Con esta educación axudámoslles a equilibrar a presión do "grupo de iguais" que son os seus amigos e colegas, así como a influencia dos medios que ás veces son demasiado permisivos en materias sexuais, sendo percibidos por eles cun risco menor que na etapa adulta. Os adolescentes escoitan aos seus pais cando falan sobre o sexo. E non só iso: os pais son os que exercen a maior influencia sobre os mozos cando se trata de tomar decisións relacionadas co tema, os mozos/as precisan de orientación para tomar mellores decisións, saber protexerse a si mesmos e tamén como dicir non ao sexo, se elixen esa opción. Por elo este XOVES, 5 DE ABRIL, ás 16:00h. virán do Centro Quérote+ de Ourense a ofrecernos unha Charla sobre orientacións para tratar este tema na familia, esperando que sexa do voso interese, agardámosvos no IES Cosme López Rodríguez.

Saír