PROBAS de ACCESO a CICLOS FORMATIVOS (Grao Medio e Superior).Convocatoria 2017.

Se tes 17 anos ou os cumpres no 2016, podes presentarte ás probas de acceso a Grao Medio.
Se tes 19 ou os cumpres este ano, podes presentarte ás probas de acceso a Grao Superior.
Consulta máis información no enlace ou no Departamento de Orientación.

Saír