INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

Retraso no comezo do curso en E.S.O., Bacharelato e F.P.

A Consellería de Educación ven de anunciar o adiamento dunha semana no comezo de curso para Secundaria (ESO), Bacharelato e Formación Profesional. Según o comunicado, mantense o inicio escalonado coa mesma distribución por cursos. En principio, no refrente ao comezo do curso do PROTOCOLO COVID, no seu apartado 2."XORNADAS DE INICIO DE CURSO : Presentación do alumnado" e no PROGRAMA DE ACOLLIDA, o previsto para os días 16, 17 e 18 pasaría aos días 23, 24 e 25 mantendose o mesmo reparto de horas para a presentación do alumnado.
A informaión que ata este momento temos da consellería pódese ver en: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31889
PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CENTRO DURANTE O CURSO 2020-2021
PROGRAMA DE ACOLLIDA
Plan de Continxencia

[ pechar ]