"O IES CO VINDEL"

Viaxamos a Vigo con motivo da presenza do pergamino de Martín Códax

A presenza do pergamiño Vindel en Vigo sirve de argumento para transmitir aos centros educativos da eurorrexión a importancia que a tradición oral galego-portugues tivo na construción da cultura galega e portuguesa. As cantigas de amigo constitúen a expresión autóctona da literatura oral que chegou até os nosos días a través dos cancioneiros medievais e de pergamiños como o Sharrer ou Vindel.

[ pechar ]