PROTOCOLO EXAMES DE SETEMBRO

Avaliacións e entrega de notas

MATRÍCULA DE SETEMBRO

O día que o alumnado faga os exames recollerá o sobre de matrícula que estará á súa disposición en mesas situadas á entrada da parte nova (porta de entrada para facer os exames). O sobre levarase para cubrir a documentación necesaria na casa.

A partir do día 3 de setembro, unha vez recibidas as notas, poderá matricularse.

O alumnado deberá entregar no centro os impresos de matrícula debidamente cubertos, adxuntando a documentación que se solicita, metidos no mesmo sobre de matrícula. Calquera dúbida resolverase telefonicamente: 988 310 833 - 608 074 531

Documentación que hai que presentar. (Contido do sobre de matrícula)

O impreso de matrícula e demais documentación necesaria para formalizar a matrícula estarán metidos nun sobre, organizados por cursos en distintas mesas que estarán na entrada do centro. O sobre de matrícula contén a relación de documentación e impresos necesarios para formalizar a matrícula:

Procedemento de entrega do sobre de matrícula

DEVOLUCIÓN DE LIBROS DO FONDO SOLIDARIO

O alumnado que sexa benficiario do fondo solidario de libros deberá devolver os libros prestados polo centro.
O procedemento de devolución é o mesmo que en xuño: