A.P.A.

ORLA 2008

Centro Co-Financiado

Última hora !

Estamos de Entroido
2017-02-24

Axudas para a realización de actividades de formación
2016-03-28

PROBAS DE ACCESO A CICLOS 2016
2016-02-05

Admisión 2015-2016
2015-02-03

Calendario PAU 2015
2014-12-23

LIBROS DE TEXTO
2014-06-01

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS
2014-03-09

Calendario PAU 2014
2014-02-21

ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS 2013/14
2013-06-17

Titores/as para desenv. do prácticum no Centro
2012-09-24

Correlingua 2012 PREMIO PARA O IES
2012-05-16

Axudas prog. de Cooperación Territorial
2012-04-10

Boletín informativo da Consellería
2012-03-22

Excursión á París
2012-03-19

Atención PAIS/NAIS: axudas Activ. de formación en Línguas
2012-03-06

Calendario PAU 2012
2011-12-30

RECOMENDAMOS
2011-06-25

Nº 57 da Revista Galega do Ensino
2009-12-18

Materias por modalidade

1º de Bacharelato:

PLAN DE ESTUDOS DO 1º CURSO DO BACHARELATO LOE
CUROS ACADÉMICO 2009-2010
 
CIENCIAS E TECNOLOXÍA
HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS
ARTES
Artes plásticas, Deseño e Imaxe
Artes Escénicas, Música e Danza
MATERIA COMÚNS
Ciencias Para o Mundo Contemporáneo; Educación Física; Filosofía e Cidadanía;
Lingua Castelá e Literatura I; Lingua Galega e Literatura I; Lingua Estranxeira I;
Relixión
Materias de Modalidade (tres materias)

Bioloxía e Xeoloxía
Debuxo Técnico I
Física e Química
Matemáticas I(obrigatoria)
Tecnoloxía Industrial I

Economía
Hª do Mundo Contemporáneo(obrig.)
Grego I
Latín I
Matemáticas Aplicadas ás CCSS I
Cultura Audiovisual (obrig.)
Volume
Debuxo Artístico I
Debuxo Técnico I

Cultura Audiovisual (obrig.)
Linguaxe e Práctica Musical
Anatomía Aplicada
Análise Musical I

Materias Optativas (escoller unha)
Antropoloxía
Música
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
Segunda Lingua Estranxeira
Literaturas Hispánicas
                    Fonte: Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa (Xunta Galicia).

2º de Bacharelato:

PLAN DE ESTUDOS DO 2º CURSO DO BACHARELATO LOE
CUROS ACADÉMICO 2009-2010
 
CIENCIAS E TECNOLOXÍA
HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS
ARTES
Artes plásticas, Deseño e Imaxe
Artes Escénicas, Música e Danza
MATERIA COMÚNS
Hª de España; Língua Galega e Literatura II
Lingua Castelá e Literatura II; Historia da Filosofía
Lingua Estranxeira II
Materias de Modalidade (tres materias) Bioloxía
Ciencias da Terra e Ambientais
Debuxo Técnico
Electrotécnia
Física
Matemáticas II (obrigatoria)
Química
Tecnoloxía Industrial II
Economía da Empresa
Xeografía (obrigatoria)
Grego II
Latín II
Matemáticas Aplicadas ás CCSS II
Literatura Universal
Hª da Arte
Hª da Arte
Técnicas de Expresión Gráfico-Plática
Deseño
Debuxo Artístico II
Debuxo Técnico II

Artes Escénicas
Hª da Música e da Danza (obrigaroria)
Literatura Universal
Análise Musical II

Materias Optativas (escoller unha)
Ética e Filosofía do Dereito
Métodos Estatísticos e Numéricos
Xeografía e Hª de Galicia
Filosofía da Ciencia e Tecnoloxía
Segunda Lingua Estranxeira
Literatura Galega do Século XX e da Actualidade
Fonte: Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa (Xunta Galicia).

Ver arquivo en .pdf

 
Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa