INSTITUTO DE ENSINO SECUNDARIO

Cosme López Rodríguez

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Comproba a túa solicitude


Nome completo do alumno/a co formato: Apelido1 Apelido2, Nome)


Exemplo: Se o/a alumno/a naceu o 14 de xaneiro de 2005, escribirás: 2005-01-14

 

 

Insire nome e data de nacemento
De no obter resultados, comproba que o nome e a data de nacemento están escritas correctamente segundo o formato que se indica