aviso PROGRAMACIÓNS

Adaptacións ás programacións didácticas dos departamentos

Desde esta ligazón xa podedes acceder ás adaptacións da programacións didácticas dos departamentos para este terceiro trimestre segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
http://www.iescosmelopez.org/programacions_didacticas.html
ou ben na páxina web do centro, na icona "departamentos" no apartado de "programacións".

[ pechar ]